Vi inleder alltid våra uppdrag med en grundlig research för att nå djupare insikter om kunden, konkurrenterna och omvärlden.

Insiktsarbetet är en hörnpelare i vår arbetsprocess och en förutsättning för att kunna ta fram relevanta idéer och genomföra aktiviteter som stödjer kundens verksamhet.

Lika centralt i vårt arbetssätt är målsättning och mätning. Historiskt har mätning varit ett diffust begrepp inom PR, men det finns flera metoder. Vår modell bygger på mätning i fyra nivåer:

  1. Aktiviteter - vad har vi genomfört
  2. Mediegenomslag - har exponeringen i media ökat
  3. Kännedom/attityd – leder insatserna till några förändringar i målgruppen
  4. Lönsamhet – leder kommunikationen till ökad omsättning

Ju högre nivå, desto mer komplicerat att mäta. Det kan också vara svårt att isolera vad en enskild kommunikationsinsats har lett till. Men på högre nivåer blir också mätningen mer värdefull och relevant för affärsverksamheten. Beroende på situationen och typ av projekt diskuterar vi gärna vilken typ av mätning som kan användas.

Två genvägar

Om man inte mäktar med omfattande mätningar så arbetar vi med två metoder som är ”genvägar” till effektiv kommunikation: Målformulering och Agenda Stories.

Målformulering:innebär att vi alltid i varje projekt har en diskussion om syftet och målet med kommunikationsinsatsen och att vi tillsammans sätter ett rimligt mål som går att mäta, avgränsa i tiden och följa upp.

Agenda Storiesär ett sätt för oss att strukturera större kommunikationsinsatser där vi sätter mål i form av ”vilken typ av media”, ”vilka budskap skall framgå”, ”vilka talespersoner skall citeras” och till och med vilka tredjepartspersoner som bör förekomma. Detta arbetssätt vässar oss, och våra kunder, i att skapa kraftfulla och fokuserade kommunikationsinsatser.